Kontakti 

Software - të planifikojë, të realizojë dhe të mbajë programe

Keni nevojë për ndihmë me programim? Për shembull, planifikimi dhe realizimi i programit tuaj duke filluar nga zero. Ose të mbaj programin tuaj ekzistues.

Kostoja: në varësi të projektit.

Kontakti: