Kontakti 

Përgjegjësia

Kufizimet e përgjegjësisë

Përgjegjësi i këtyre faqeve interneti, Patrick Faeh, nuk është përgjegjës në asnjë rast për ndonjë humbje ose dëmtim të drejtpërdrejtë ose indirekt duke bërë lidhje me ose duke përdorur këto faqe interneti.

Asnjë përgjegjësi është pranuar për përmbajtjen e faqeve të jashtme të lidhura.